Ujian Sendiri (Pra)


Objek Pembelajaran Boleh Guna Semula (Reusable Learning Object atau "RLO") ini telah dicipta bersama oleh pelajar untuk pelajar.

Sila jawab soalan-soalan di bawah untuk mentaksir pemahaman anda tentang kemahiran asas komunikasi bukan lisan (baik atau tidak baik) serta kepentingannya sebelum mengguna RLO ini.

Anda boleh rujuk kepada Respondent Information Sheet untuk maklumat lanjut.

Kami berharap anda akan mendapat manfaat daripada RLO ini!

*Ujian ini dijamin akan hanya digunakan untuk penilaian RLO. Semua maklum balas anda adalah sulit dan tidak akan digunakan untuk mentaksir prestasi pembelajaran anda.


*Sila klik butang SERAH di atas sebelum mengklik SETERUSNYA.